• Više opcija pretrage
Vaši rezultati pretrage

Uslovi korišćenja

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, video materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Kum 2020 nekretnine ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Kum 2020 nekretnine će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Kum 2020 nekretnine se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Kum 2020 nekretnine ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji.

Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete

Korišćenje sajta kum2020nekretnine.rs je privilegija a ne pravo. kum2020nekretnine.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge sajta kum2020nekretnine.rs iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korištenja, na bilo koji način ometa rad sajta ili na bilo koji način vređaju prava oglašivača i korisnika, odnosno kojeg kum2020nekretnine.rs smatra odgovarajućim.

kum2020nekretnine.rs zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi sajt kum2020nekretnine.rs, a naročito u smislu: kopiranja sadržaja objavljenog na sajtu www.grad-nekretnine.rs i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja.

Izuzeće od odgovornosti

kum2020nekretnine.rs ne garantuje:

– tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
– nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost
– da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
– da će treća strana legalno koristiti stranice kum2020nekretnine.rs celo vreme

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Kum 2020 nekretnine nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Kum 2020 nekretnine. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Kum 2020 nekretnine ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Kum 2020 nekretnine ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Kum 2020 nekretnine.

Izmena uslova korišćenja

2D SOFT može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

  • KUM 2020 NEKRETNINE - Upisan u registar posrednika pod br. 1160
  • Napredna pretraga

    Više opcija pretrage

Uporedite nekretnine